O mnie

Afiliacja akademicka

Adiunkt w Katedrze Filozofii
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zainteresowania naukowe

Etyka
Filozofia społeczna
Antropologia filozoficzna
Filozofia dialogu

Rozprawa doktorska

Dysertacja "Wolność a samospełnienie w myśli Karola Wojtyły", napisana pod kierunkiem naukowym Prof. dr. hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Uniwersytet Jagielloński 2011 r.

Wykształcenie

2011 Doktor Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

2004 Studium Doskonalenia Pedagogicznego, Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

2002 Dziennikarskie Studium Podyplomowe w Krakowie (PAT)

2001 Magister Wydziału Filozoficznego, Papieska Akademia Teologiczna

w Krakowie

 

Członkostwo

 

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddział w Krakowie
Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, Sekcja Etyki Biznesu

Stypendia

2010 wrzesień/październik, pobyt w Rzymie w ramach grantu promotorskiego KBN, stypendium naukowe

2008 wrzesień/październik, pobyt w Rzymie w ramach grantu doktorskiego UEK, stypendium naukowe

 

Nagrody

1.Nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej za 2014 r.

2.Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2013 roku

3. Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia
w dziedzinie organizacyjnej w 2012 roku

4. Nagroda "Integralia", przyznana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK za pracę na rzecz studetnów niepełnosprawnych 2013 r.

5. Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia
w dziedzinie naukowej w 2011 roku.

6. Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia
w dziedzinie organizacyjnej w 2011 roku.

7. Nagroda Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia
w dziedzinie organizacyjnej w 2007 roku

 

Certyfikaty, praktyki

2012 Kurs fotografii

2011 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu "Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych II". Organizator: FIRR w Krakowie

2011 Certyfikat uczestnictwa XXI Warsztatów Dydaktycznych UEK pt "Czy szata tylko zdobi?"

2010 Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu "Ewangelia i ekonomia". Organizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

2008 Certyfikat uczestnictwa w konferencji "Edukacja i aktywizacja osób

z ograniczeniami sprawności", SWPS w Warszawie

Certyfikat odbycia szkolenia "Pełnosprawny student III". Organizator: PFRON, Kraków

2008 Dyplom uczestnictwa w szkoleniu "Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych". Organizator: FIRR, w ramach projektu EQUAL, Kraków

2008 Attestato di partecipazione al corso di formazione "Sport incredibile", Castel Gandolfo, marzec 2008 r.

2005 Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu "Europejski Fundusz Społeczny dla zaawansowanych". Organizator: Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Kraków

2001/2002 praktyka w Telewizji Polskiej/O Kraków

2001 praktyka w tygodniku "Gość niedzielny"

2001 praktyka w "Radiu Kraków"