Konferencje

Konferencje

 1. "Prawda, dobro, piękno", 17-19.11. 2003, Uniwersytet Śląski (bez referatu)
 2. VII Polski Zjazd Filozoficzny,14-18.09.2004, Uniwersytet Szczeciński (referat)
 3. "Wyzysk gospodarczy współcześnie",współorganizacja konferencji (referat).17-19.112005,AE w Krakowie,
 4. "Standaryzacja zarządzania kapitałem ludzkim – odkrywanie ukrytych kompetencji organizacji" Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 22.04.2008 (bez referatu)
 5. "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR, II konferencja Menadżerów i Nauki, Warszawa 13 maja 2008 (bez referatu)
 6. "Edukacja i aktywizacja osób z ograniczeniami sprawności", 11 .06.2008, SWPS Warszawa (bez referatu)
 7. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15-20.09.2008 Warszawa (referat)
 8. "Moralny wymiar kryzysu Ekonomicznego", UEK, Kraków listopad 2009(referat)
 9. "Pełno(s)prawny Student III" - Kraków, 16-17 września 2009 roku, zorganizowaną przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego(bez referatu)
 10. "Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 13-14 maja 2010 r (referat publikowany)
 11. "Fenomen pomocy w życiu społeczno -gospodarczym", 25-26 listopada 2011 roku, Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UEK(referat)
 12. "Godność człowieka w biznesie" (referat), Dni Jana Pawła II, 8 listopada 2011, UEK w Krakowie
 13. "Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej", Gdańsk 18-19 maja 2012 r.(referat)
 14. "Współczesne oblicza zła", Międzynarodowe Forum Etyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 27-29 czerwca 2012 r. (referat)
 15. IX Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21 września 2012, Gliwice-Katowice-Wisła (referat)

Referaty niepublikowane

 1. "Sumienie w koncepcji Karola Wojtyły" 28.02.2009, Benedyktyński Instytut Kultury
 2. Wystąpienie naukowe w KF UEK, pt "Dialogiczny charakter wolności", 2009-12-07
 3. Wystąpienie na seminarium z fil religii u Ojca Prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP "Uczestnictwo osobowe, metafizyczne, solidarne we wspólnocie", Kraków listopad 2009
 4. Wygłoszenie referatu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bochni, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2 czerwca 2010 pt. "Józef Tischner a współczesna filozofia dialogu".
 5. Wygłoszenie referatu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bochni, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 23 marca 2011, pt: "Wolność a samospełnienie w myśli Karola Wojtyły"
 6. Wygłoszenie referatu pt: "Oblicza zła" w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bochni, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 23 maja 2012

Prowadzenie paneli, sesji naukowych

 1. Prowadzenie sesji naukowej w ramach Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego: "Dobro i prawda" 25-27 października 2011 r, organizator: IMJT, UPJP2, UJ.