O mnie

Afiliacja akademicka

Adiunkt w Katedrze Filozofii
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zainteresowania naukowe

Etyka
Filozofia Społeczna
Antropologia filozoficzna
Filozofia dialogu

Rozprawa doktorska

Dysertacja "Wolność a samospełnienie w myśli Karola Wojtyły", napisana pod kierunkiem naukowym Prof. Dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Uniwersytet Jagielloński 2011.

Wykształcenie

2004 Studium Doskonalenia Pedagogicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2002 Dzinnikarskie Studium Podyplomowego w Krakowie (PAT)
2001 Magister Wydziału Filozoficznego, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
1992-1995 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie
1992-1996 XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
1984-1992 Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w Krakowie

Członkostwo

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddział w Krakowie
Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, Sekcja Etyki Biznesu

Stypendia

2008 wrzesień/październik, pobyt w Rzymie w ramach grantu doktorskiego UEK, stypendium naukowe indywidualne
2010 wrzesień/październik – pobyt w Rzymie w ramach grantu promotorskiego KBN , stypendium naukowe indywidualne

Nagrody

  1. Otrzymanie nagrody Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2007 roku.

  2. Otrzymanie nagrody Rektora UEK trzeciego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w 2011 roku.

  3. Otrzymanie nagrody Rektora UEK drugiego stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2011 roku.

Certyfikaty, praktyki

2001 praktyka w "Radiu Kraków"
2001 praktyka w gazecie "Gość niedzielny"
2001/2002 praktyka w Telewizji Polskiej/O Kraków
2002 zezwolenie nr 329785/02 na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego
2005Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu Europejski Fundusz Społeczny dla zaawansowanych". Organizator: Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, Kraków
2008 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sport incredibile", Castel Gandolfo, marzec 2008.
2008 Dyplom uczestnictwa w szkoleniu "Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych". Organizator: FIRR, w ramach projektu EQUAL, Kraków
2008 - Certyfikat uczestnictwa w konferencji "Edukacja i aktywizacja osób z ograniczeniami sprawności", SWPS w Warszawie
Certyfikat odbycia szkolenia "Pełnosprawny student III". Organizator: PFRON, Kraków.
2010Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu "Ewangelia i ekonomia". Organizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
2011 Certyfikat uczestnictwa XXI Warsztatów Dydaktycznych UEK pt "Czy szata tylko zdobi"
2011 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu "Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych II". Organizator FIRR w Krakowie.
2012 Kurs fotografii.