Publikacje

Publikacje

 1. "Alberta Camusa fenomen buntu jako konsekwencja uświadomionego fenomenu absurdu", Colooquiacommunia, pod red. A. Chmielewskiego, Toruń 2005.
 2. "Podmiotowość ludzka jako fundament solidarności w rozważaniach antropologiczno-społecznych Karola Wojtyły", Zeszyty Naukowe AE, nr 722, Kraków 2006
 3. "Problematyka powinności moralnej na gruncie doświadczenia człowieka w ujęciu Karola Wojtyły", w: Poznać człowieka. Księga Jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Prof. Adama Węgrzeckiego, Wyd. IMJT, Kraków 2007
 4. "Czym jest wyzysk człowieka pracy?", w: Wyzysk ekonomiczny współcześnie, pod. Red. K. Sosenki, Wyd.AE, Kraków 2007
 5. "O smaku miłości. Wokół rozważań Karola Wojtyły i Józefa Tischnera", Rocznik Historii Filozofii Polskiej T.2/3 (2009/2010).
 6. "Rola sumienia w spełnieniu człowieka w ujęciu Karola Wojtyły", kwartalnik "Życie i płodność", nr 2/2009, Kraków 2009.
 7. "Wyzwalająca moc prawdy w kontekście wolności i samospełnienia człowieka na podstawie myśli Karola Wojtyły", kwartalnik "Życie i płodność", nr 4/2009, Kraków 2009.
 8. "Osoba a natura w ujęciu Karola Wojtyły", w :Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, pod red. P. Duchlińskiego, G. Hołuba, wyd. WAM, Kraków 2010.
 9. "Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w ujęciu Karola Wojtyły", Zeszyty Naukowe UEK, nr 846, Kraków 2010.s.115-130.
 10. "Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwanie i szansa czy upadek i regres", Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod red. J. Filek, Kraków 2010,s.129-141.
 11. "Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły", Annales Tom14, nr 1, Wyd .Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2011, s.21-31.
 12. "Metafizyka i fenomenologia miłości. Święty Tomasz z Akwinu i Max Scheler o uczuciu miłości", kwartalnik interdyscyplinarny "Życie i płodność", nr 3/2010, Kraków 2010.
 13. "Spotkanie Karola Wojtyły z fenomenologią MaxaSchelera", w:"Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej" , pod red. P.Duchlińskiego, wyd WAM, Kraków 2001, s.211-226.
 14. "Spełnić siebie w wolności", w druku (złożenie do ZN UEK w kwietniu 2011r).
 15. "Odpowiedzialność niesienia pomocy a pomoc odpowiedzialna", złożenie tekstu po konferencji do publikacji, grudzień 2011
 16. "Chichot zła jako efekt rozerwania wzajemności", w druku
 17. "Nieprzekazywalność podmiotu osobowego a spełnianie się poprzez drugiego w myśli antropologicznej Karola Wojtyły", w druku
 18. "Odpowiedzialność przed czynem, po czynie oraz odpowiedzialność za jako dwugłos w myśleniu o odpowiedzialności przedsiębiorstw", w druku